Takzvaní „millennials“ jsou natolik široký pojem, že můžeme s nadsázkou tvrdit – co zástupce, to samostatná a platná definice. I přes velké množství různých charakteristik mají společné jedno poznávací znamení. Chtějí dělat práci, kterou přímo milují a která je naplňuje. Mezitím si chtějí užívat života, cestovat a brát si krátké dovolené v průběhu roku. A ano, za vším hledají smysl a příběh.

Oproti svým rodičům, jejichž pracovní směřování mělo vcelku jasné obrysy, millennials zkoušejí různé pracovní pozice a nebojí se měnit obory, byť někdy velmi radikálně. Nebojí se hledat své místo pod sluncem i do jiných zemí.

KDO JSOU A CO CHTĚJÍ

Je-li tu něco, co skutečně oceňují ve všech aspektech života, je to nezávislost. Můžeme mnohdy pozorovat dva kontrasty – někteří millennials se finančně osamostatní hned po střední
škole, ti druzí naopak spoléhají na to, že moderní společnost toleruje dlouhé studium.

Obecně se ale o zástupcích této generace, často s lehkou ironií, říká, že jsou časové vytížení, očekávají vysokou životní úroveň, seberealizaci na smysluplných projektech, a to nejlépe na vlastních podnikatelských záměrech. Potenciál těch nejšikovnějších pak vytvořil fenomén posledních několika let – startupy.

Takového člověka většinou potkáte s chytrým telefonem v ruce nebo jej můžete zahlédnout sedět za počítačem například i v kavárně, kde s největší pravděpodobností chystá logo pro své začínající podnikání. Jejich touha po nezávislosti souvisí i s propojeným světem, ve kterém vyrůstali. S nadsázkou se dá tvrdit, že v tom má prsty kabelová televize. Velmi důležitou roli ve formování jejich světonázoru sehrál rozvoj informačních technologií a především internet s neomezenými (a stále nevyužitými) možnostmi.

Odlišná očekávání, která mají zástupci Generace Y od svého života, jdou ruku v ruce s jejich pracovními návyky. Dříve se člověk zpravidla „uvrtal“ na dlouhá léta v jednom zaměstnání, potažmo v jedné firmě, které zůstal loajální až do důchodu. Talentovaní yuppíci, jak se jim také říká, hledají pracovní výzvy a chtějí je hned. Smysluplnost jejich každodenní činnosti je étosem a důvodem, proč dělají to, co dělají. Ne nadarmo se millennials také říká Generace „Why“ (anglická výslovnost písmene Y).

CO VADÍ VAŠIM MLADÝM TALENTŮM

Co jsou ty důvody, proč zůstávají ve vaší firmě? A co je naopak štve? Spolu s několika talentovanými millennials jsme dali dohromady stručný výčet několika věcí, které mohou vaše potenciální mladé uchazeče a zaměstnance odradit.

1. Když nemají volnou pracovní dobu.
Jedním z nejčastějších požadavků mladých uchazečů o práci je flexibilní pracovní doba. Samozřejmě se vše odvíjí od pracovní náplně a pozice, ale v době internetu, kdy lze pracovat detašovaně, je pro ně vysedávání od 9 do 18 v kanceláři zbytečný přežitek. Volnou pracovní dobu je potřeba pěstovat jako součást firemní kultury. Navíc v ideálním případě podporuje důvěru a etiku v týmu.

2. Když jsou najati na „špinavou práci“.
Doba, kdy se studenti spokojili s administrativní prací, je pryč. Mladé talenty hledají ve firmách projekty, na kterých se mohou naučit novým soft i hard skills. I za cenu práce po nocích. To je jim ale třeba na začátku zdůraznit.

3. Když je vidět, že se šetří na pracovním prostředí a zaměstnancích.
Vedle vyšperkovaného leadershipu a vybavení firmy jsou známkou toho, jak hodně se firma o své zaměstnance stará, i položky jako kvalitní káva, ba dokonce toaletní papír. Teambuildingy jsou dnes už de facto nutností. Mění se jen trendy v tom, co chtějí zaměstnanci dělat. V současné době letí adrenalinové sporty nebo charitativní a neziskové projekty.

4. Když si ve firmě držíte Marfuše a Rumburaky.
Pracovní kolektiv je pro velkou část talentů důležitější než výše platu. Zvláště v případě, když se nebojí měnit práci v kratších intervalech. Marfuše a Rumburaci jsou například ti zaměstnanci,
kteří umějí na vše říci „ne“ nebo najdou výmluvu, proč to nejde. Talentovaní millennials neříkají „nejde to“, ale „jak to udělat, aby to šlo“.

5. Když jim nevěříte nebo je podceňujete.
Seniornější kolegové mohou mít tendenci zabřednout do svých kolejí a mladou krev mohou vnímat jako konkurenci. V tomto případě hraje důležitou roli HR, mentor, teamleader nebo community manager jakožto prostředníci, kteří pomohou týmu nastavit role a systém hodnocení.

6. Když se jim nevěnujete.
Ambicióznost mnohých millennials má svou velkou pozitivní stránku – většina z nich očekává otevřenou a konstruktivní zpětnou vazbu na svou práci, ba ji mohou někdy sami iniciovat. Velkým trendem v českých firmách je propojování juniorních a seniorních talentů prostřednictvím mentorování nebo koučinku. Trendem je tzv. reverzní mentoring, kdy juniorní zaměstnanec vzdělává a posouvá toho seniorního. Firemní kurzy a kontinuální práce s potenciálem jednotlivých talentů je mnohdy důležitější než finanční motivace.

7. Když jim nenasloucháte.
Dáváte svým talentům reálné projekty, na kterých se ukážou jejich schopnosti? Skvělé. Dáváte jim zpětnou vazbu? Skvělé. Zkusili jste se ale někdy zeptat na to, jak vnímají fungování týmu? Zvlášť ve startupech je otevřená komunikace povinnou výbavou. Najděte si čas a vymyslete zábavnou techniku dávání si zpětných vazeb.

8. Když o změnách jen mluvíte.
Život millennials je především o změnách. Pokud jste si najali do firmy ambiciózního talenta, očekávejte, že tento „naspeedovaný“ jedinec nerad čeká a chce vidět změnu hned. Zřejmě totiž ve svých chvílích čte knihy o efektivitě, time managementu nebo metodě Get Things Done.

Avšak nic není tak černobílé. Millennials mají i své chyby, kterými si ve firmách nedělají dobrou vizitku. Vroubek si u potenciálního zaměstnavatele mohou vytvořit například přílišnou
sebedůvěrou, že mají své místo jisté. To může být ještě ta lepší varianta. Někdy totiž na pohovor nepřijdou vůbec a dokonce se ani neomluví. Jak jsem se dozvěděla z rozhovorů s různými personalisty nebo manažery, kteří se účastní výběrových řízení s talenty, takových případů přibývá. Kandidáti se nedostaví na smluvený termín a neberou ani telefony. Nebo se neozvou, když
nepřijdou do práce. To je stinná stránka jejich svobodomyslného uvažování.

Problém bývá také s jejich nedochvilností a nedodržováním termínů. Příčinu můžeme hledat například i v jejich uspěchaném životě. Nebo neschopnosti se soustředit na jednu důležitou věc, neboť jejich koncentrace je příliš roztříštěná mezi různými aktivitami. Jednoduše řečeno generace prokrastinace. A abychom článek nezakončili negativně, doporučím vám nový film Stážista
(The Intern) s Anne Hathaway a Robertem de Niro, ve kterém je nenuceným způsobem ukázán rozdílný přístup dvou generací k práci, kterou člověk miluje. A o to tu nakonec vždycky jde. Zbytek může dořešit otevřená a rovnocenná komunikace. Z obou stran, nehledě na věk, povolání a kulturní rozdíly.

Kdo jsou millenials?

V krátkosti se jedná o nastupující generaci mladých lidí, kteří se narodili zpravidla mezi lety 1980 až 2000. Rovněž se jim říká Generace Y, ti starší se také mohou označit jako
yuppíci (yuppies). Někteří personalisté je rozdělují na ty starší, kterým je kolem 30 a spíše se blíží předešlé generaci X, a mladší, kteří nastupují na vysoké školy. Nejstarší millennials dokončili vysoké školy a tvoří již pomalu hlavní pracovní sílu. V popředí jejich zájmu je nezávislost, rovnováha mezi osobním a pracovním životem a především vlastní uplatnění.

Článek byl původně vydán v říjnovém čísle ProfiHR.
Převzato z: Simple Talent