#konecbasne vs. #konecbazne vs. #konecnebasne
vyvolává plno vášně.
Ale nyní vážně.
Není na tom světě krásně,
když máme ve Varech ty vroucné lázně?
A v přilehlé italské restauraci čerstvé lasagne?

To se teda moc nerýmuje.
Hlavně z toho nebýt na dně.
Ani vně.
Ani v ní.
Ani naivní.
Ani na i v ní.
Ale to vlastně ano.
O tom je konec bázně.